Χειρουργική Ογκολογία

Τι είναι η χειρουργική ογκολογία;

Η χειρουργική ογκολογία είναι ο κλάδος της χειρουργικής που αφορά την αντιμετώπιση των όγκων και ιδίως των κακοήθων. Οι κακοήθεις όγκοι αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας και από τις βασικότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Είναι όμως γενικά αποδεκτό ότι η έγκαιρη πρόληψη, η σωστή διάγνωση και σταδιοποίηση, η ενδεδειγμένη θεραπεία και η σωστή παρακολούθηση συμβάλλουν όχι μόνο στη βελτίωση της πρόγνωσης ή ακόμη και την ίαση, αλλά και στην καλύτερη ποιότητα ζωής του αρρώστου.

Τι διαφορά έχει από την απλή χειρουργική;

Η χειρουργική ογκολογία παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από την απλή συνήθη γενική χειρουργική και τα αποτελέσματα της καθορίζονται ουσιαστικά από τους παρακάτω βασικούς πυλώνες.

 • ΠΡΟΛΗΨΗ

  Πολλές κακοήθεις παθήσεις μπορούν σήμερα να προληφθούν, καθώς φαίνεται ότι οφείλονται σε διάφορους γενετικούς, περιβαλλοντικούς κ.ο.κ παράγοντες. Ο ρόλος του χειρουργού είναι στην καθοδήγηση και τη συμβουλή στον προσυμπτωματικό έλεγχο για την πρόληψη διαφόρων κακοήθων νόσων, όπως του καρκίνου του μαστού, του εντέρου κοκ.

   

   

 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  Η σωστή άμεση και ακριβής διάγνωση απαιτεί μία σειρά γενικών αλλά και ειδικών εξετάσεων, και έχει μεγάλη σημασία για τη σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς.

   

   

 • ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία πολλών κακοηθειών. Σημασία δεν έχει μόνο η πραγματοποίηση μιας χειρουργικής επέμβασης, αλλά η σωστή διενέργειά της. Η χειρουργική επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που να συνάγει με τις βασικές αρχές της χειρουργικής ογκολογίας. Η χειρουργική συνήθως συνδυάζεται με ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία. Ο ογκολόγος χειρουργός πρέπει να γνωρίζει τις νεότερες θεραπείες και να συνεργάζεται με ογκολογική ομάδα.

   

   

 • ΠΡΟΓΝΩΣΗ

  Η πρόγνωση των καρκίνων εξαρτάται από το εάν έγινε σωστά η διάγνωση, η σταδιοποίηση και η θεραπεία. Η αντιμετώπιση των ασθενών από εξειδικευμένο ογκολόγο χειρουργό σε συνδιασμό με ογκολογική ομάδα διασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής αυτής της ευαίσθητης ομάδας ασθενών.

   

   

 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

  Η σταδιοποίηση του όγκου πριν την επέμβαση έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τον καθορισμό της επέμβασης αλλά και για τον καθορισμό της μετεγχειρητικής θεραπείας και παρακολούθησης.

   

   

 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

  Ο ογκολογικός άρρωστος πρέπει να πρακολουθείται μετά την επέμβαση βάση συγκεκριμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση υποτροπών ή μεταστάσεων. Πολλές φορές δε είναι αναγκαία η συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή παραϊατρικές ειδικότητες (πχ φυσιοθεραπευτής, διαιτολόγος κοκ) προκειμένου να ληθούν προβλήματα και να βελτιωθεί η κατάστασή του.

   

   

Τι χρειάζεται ένας ασθενής με κακοήθη νόσο;

  Σημαντικό στοιχείο στην σωστή αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο είναι η σωστή γνώση και εμπειρία από το χειρουργό της θεραπείας, η σωστή προσέγγιση του ασθενούς και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας, η σωστή προσέγγιση στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης ογκολογικής ομάδας και τέλος η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών και θεραπειών.