Κρημνοί και τα μοσχεύματα στο δέρμα

Share

Τι είναι οι κρημνοί και τα μοσχεύματα στο δέρμα;

Κάθε χειρουργός που ασχολείται με την δερματοχειρουργική και την αντιμετώπιση των διαφόρων κακοήθων βλαβών του δέρματος πρέπει να έχει ως στόχο τη ριζική αντιμετώπιση της βλάβης.

Αυτό σημαίνει ότι η βλάβη πρέπει να αφαιρεθεί μαζί με αρκετό υγιή ιστό (όρια εκτομής) ώστε να μειωθεί ή να εξαληφθεί η πιθανότητα υποτροπής, ενώ ταυτόχρονα το κενό που δημιουργείται από την αφαίρεση πρέπει να κλείσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και το καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει με απλή συρραφή του τραύματος και πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι και χειρουργικές προσεγγίσεις, όπως οι Κρημνοί και τα μοσχεύματα.

Κρημνοί είναι εκείνο το κομμάτι του ιστού που αφαιρείται μερικώς από το σημείο του βρίσκεται, συνδέεται με μία λωρίδα όμως ιστού και στρέφεται σε κάποια γειτονική περιοχή να καλύψει το κενό.

krimnoi1

Μόσχευμα θεωρείται όταν αφαιρείται πλήρως από μία περιοχή και μεταφέρεται σε μία άλλη.

 

Πότε χρειάζονται;

Οι συνηθέστεροι καρκίνοι του δέρματος είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το ακανθοκυτταρικό και το μελάνωμα, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο αντίστοιχο θέμα στις παθήσεις του δέρματος.

Οι όγκοι αυτοί πρέπει να αφαιρούνται μαζί με υγιή ιστό ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος υποτροπής ή μεταστάσεων. Σε περιοχές όπως το πρόσωπου αλλά και αλλού μπορεί να μην είναι δυνατός ο συμπλησιασμός και η συρραφή του τραύματος. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζουμε αυτές τις ιδιαίτερες χειρουργικές τεχνικές ώστε να μπορεί να συγκλισθεί σωστά το τραύμα.

 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές;

krimnoi2

Η απάντηση είναι πως ναι. Υπάρχουν πολλές τεχνικές, οι οποίες εξαρτώνται από το μέγεθος του ελείμματος, τη θέση, την αιμάτωση, την ηλικία κοκ. Επίσης υπάρχουν και διάφορα είδη κρημνών ανάλογα με τους ιστούς που περιλαμβάνουν.

Ετσι έχουμε τους δερμοϋποδορίους (οι οποίοι εφαρμόζονται συχνότερα στη χειρουργική των όγκων του δέρματος), τους δερμοπεριτονιακούς και τους μυοδερματικούς.

Αντιστοίχως τα μοσχεύματα μπορεί να είναι ελεύθερα δερματικά μερικού πάχους (περιλαμβάνουν μόνο την επιδερμίδα και τμήμα του χορίου) η ολικού πάχους (τα οποία περιέχουν όλα τα στρώματα και λαμβάνονται με νυστέρι).

Τα τελευταία είναι και αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως στην κάλυψη δερματικών ελλειμμάτων μετά από αφαίρεση όγκων του δέρματος, και λαμβάνονται από την περιοχή πάνω ή κάτω από την κλείδα, τις βουβωνικές περιοχές ή την περιοχή πίσω από το αυτί.

 

Τι χρειάζεται σε κάθε περίπτωση;

Οι όγκοι του δέρματος μπορεί να αφαιρεθούν με ατρακτοειδή τομή, με σφηνοειδή, με κυκλοτερή ή με ακανόνιστη τομή. Συνήθως η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου, το μέγεθος του τραύματος, τη θέση της βλάβης, τα προβλήματα και τις συνοδές νόσους του ασθενούς και πολλούς άλλους παράγοντες.

Για τους παραπάνω λόγους δεν υπάρχει σαφής οφηγία γιατί κάθε περιστατικό εξατομικεύεται και θα ήταν καλό να συζητήσετε με τον χειρουργό σας τι θα ήταν καλύτερο για την δική σας περίπτωση. Το είδος της τομής και του τραύματος θα καθορίσει εν πολύς και το είδος της τεχνικής.