Κατηγορία: Ογκολογικές Παρεμβάσεις

Κρημνοί και τα μοσχεύματα στο δέρμα

Τι είναι οι κρημνοί και τα μοσχεύματα στο δέρμα; Κάθε χειρουργός που ασχολείται με την δερματοχειρουργική και την αντιμετώπιση των διαφόρων κακοήθων βλαβών του δέρματος πρέπει να έχει ως στόχο τη ριζική αντιμετώπιση της βλάβης. Αυτό σημαίνει ότι η βλάβη […]
Read More

Γαστροστομία

Τι είναι η γαστροστομία;   Γαστροστομία είναι η δημιουργία τεχνητής επικοινωνίας του στομάχου με το δέρμα. Σκοπός είναι η διασφάλιση της σίτισης βαρέος πασχόντων ασθενών, οι οποίοι αδυνατούν να λάβουν μόνοι τους με ασφάλεια υγρή και στερεή τροφή. Η διενέργεια […]
Read More

Port-A-Cath

Τι είναι το Port–A–Cath; Το Port-A-Cath ή αλλιώς Intraport, είναι ειδικά σχεδιασμένη συσκευή η οποία τοποθετείται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μακροχρόνια χημειοθεραπεία, προκειμένου να αποφεύγονται τα συνεχή τρυπήματα και οι αλλαγές φλεβοκαθετήρων. Με τον τρόπο αυτό ο ασθενής γλυτώνει […]
Read More