Ινοαδένωμα Μαστού

Share

inadenoma mastou

Τι είναι το Ινοαδένωμα μαστού;

Το Ινοαδένωμα Μαστού αποτελεί ένα συνήθη καλοήθη όγκο του μαστού που παρατηρείται συχνότερα σε νεαρές γυναίκες. Πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της ανάπτυξης ινoαδενώματος και κάποιων ορμονικών διαταραχών. Το Ινοαδένωμα μαστού δεν έχει σχέση με το ινωμύωμα (το οποίο αναπτύσσεται στη μήτρα).

 

 

inadenoma mastou2

 Πως παρουσιάζεται το Ινοαδένωμα Μαστού;

Ο όγκος είναι λείος, μαλακός-ελαστικός και κινείται ελεύθερα. Ψηλαφητικά δίνει την αίσθηση μίας «ολισθηρής ελιάς»

Συνήθως δεν υπάρχει πόνος.

Σπάνια αλλάζει μέγεθος με τις μεταβολές του καταμήνιου κύκλου και αποτελεί οντότητα διαφορετική από τις ινοκυστικές αλλοιώσεις του μαστού. Οι ινοκυστικές αλλοιώσεις αποτελούν περιοχές ανάπτυξης κυστιδίων, ογκιδίων και ινώδους ιστού οι οποίες συνήθως προκαλούν ευαισθησία ή πόνο (μασταλγία) και οι οποίες μεταβάλλονται στη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου.

Μπορεί να συνυπάρχούν περισσότερα από ένα ογκίδιο στον ένα ή και τους δύο μαστούς.


Πως τίθεται η διάγνωση του ινοαδενώματος;

Με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού και τη διενέργεια ολοκληρωμένης κλινικης εξέτασης μορέι να τεθεί η διάγνωση με ακρίβεια περίπου στο 85% των περιπτώσεων. Άλλες εξετάσεις που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες στη διάγνωση είναι οι ακόλουθες:

Υπερηχογράφημα: Ασφαλής και ακίνδυνος τρόπος εξέτασης ο οποίος στηρίζεται στην εκπομπή ηχητικών κυμάτων (υπερήχων). Τα ηχητικά κύματα αντανακλώνται, και η ηχώ από αυτή την περιοχή συλλαμβάνεται από μία ειδική κεφαλή υπερήχων που περιέχει έναν πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο και απεικονίζεται με τη μορφή εικόνας σε μία ειδική οθόνη. Αυτός αποτελεί ένα εύκολο, ανώδυνο και ακίνδυνο τρόπο για την εξέταση των ύποπτων αλλοιώσεωντου μαστού, τη διάγνωση αρκετών τύπων ογκιδίων, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα σε ένα ιατρείο.

 

inadenoma mastou3

Μπορεί να διενεργηθεί μία μαστογραφία, η οποία αποδεικνύει τη φύση του όγκου, αλλά και βοηθά στον πληρέστερο έλεγχο των μαστών οι οποίοι μπορεί να έχουν πιθανώς και κάποια άλλη ανωμαλία η οποία  δεν είναι ψηλαφητή (και στους δύο μαστούς).

Εάν οι προηγούμενες εξετάσεις δε μπορέσουν να θέσουν με ακρίβεια και σαφήνεια τη διάγνση τότε απαιτείτα περαιτέρω έλεγχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η λήψη ενός τμήματος της βλάβης (βιοψία) και η ιστολογική της εξέταση. Η λήψη βιοψίας από μία ύποπτη βλάβη μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους.

Βιοψία αναρρόφησης με λεπτή βελόνη: Αυτή η μέθοδος είναι καταλληλότερη για γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 20 ετών. Ο μαστός καθαρίζεται με ένα αντισηπτικό διάλυμα και στη συνέχεια αναισθητοποιείται το δέρμα με τη χορήγηση ενός τοπικού αναισθητικού. Εισάγεται μία λεπτή βελόνη στο ογκίδιο, μέσω του αναισθητοποοιημένου δέρματος, και αναρροφώνται λίγα κύτταρα από τη βλάβη τα οποία αποστέλλονται στο εργαστήριο για κυτταρολογική εξέταση. Η βιοψία αναρρόφησης με λεπτή βελόνη είναι 85-95% ακριβής.

Βιοψία ιστού με βελόνη: Αποτελεί ένα τύπο βιοψίας με βελόνη λίγο πιο ακριβή από τον προηγούεμενο. Η προετοιμασία του μαστού γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορά με την προηγούμενη τεχνική είναι ότι χρησιμοποιείται μία πιο χοντρή (μεγαλύτερη) βελόνα, με την οποία μπορεί να αφαιρεθεί μεγαλύτερο τμήμα από τη βλάβη, το οποίο μπορεί να εξεταστεί ιστολογικά. Προκειμένου να εισαχθεί η βελόνα με ακρίβεια στη βλάβη μπορεί η διαδικασία να πραγματοποιηθεί με υπερηχογραφική καθοδήγηση, ενώ με το υπερηχογράφημα μπορεί επίσης να δασφαλιστεί ότι το δείγμα ελήφθη από ιστό στην περιοχή της βλάβης.

 

Ποια είναι η θεραπεία του ινοαδενώματος;

Συνιστάται η αφαίρεση της βλάβης (ακόμη και αν αποδειχθεί από τη βιοψία ότι πρόκειται για Ινοαδένωμα). Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμη η παρατήρηση της εξέλιξης της βλάβης για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ μπορεί να μη χρειαστεί καν χειρουργική επέμβαση.

 

Πότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση άμεσα;

Εάν μία γυναίκα προσπαθεί να μείνει έγκυος, διότι η εξέταση και παρακολούθηση των μαστών κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό είναι δυσκολότερη όταν υπάρχει ένα ινοαδένωμα. Επίσης, η αφαίρεση ενός μεγάλου όγκου από μία έγκυο γυναίκα είναι πολύ πιο δύσκολη και το τραύμα επουλώνεται λιγότερο ικανοποιητικά.

Εάν το μέγεθος του όγκου αυξάνει, καθώς υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ιναδενωμάτων τα οποία μπορεί να αποκτήσουν μεγάλο μέγεθος.

Εάν ο όγκος είναι ψηλαφητός ή αποτελεί μόνιμη πηγή ανησυχίας για τον ασθενή.

 

inadenoma mastou4

Πότε συνιστάται απλή παρακολούθηση της βλάβης;

Εάν με την κλινική εξέταση, το υπερηχογράφημα ή την μαστογραφία, διαπιστωθεί ότι πρόκειται για Ινοαδένωμα και η βιοψία με λεπτή βελόνη επιβεβαιώσει αυτή τη διάγνωση, δικαιολογείται η απλή παρακολούθηση της βλάβης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η μάζα έχει εμφανιστεί εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα και δε μεγαλώνει.

Η μικρή ηλικία του ασθενούς. Η πιθανότητα να είναι ιναδένωμα είναι πολύ υψηλή ενώ ο κίνδυνος για καρκίνο του μασυτού είναι ελάχιστος.

Τομές σε άλλες περιοχές του μαστού εκτός από τη θηλαία άλω σε ένα νεανικό και αναπτυσσόμενο μαστό μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία υπετροφικών και εκτεταμένων ουλών.

 

Τι χρειάζεται για την επέμβαση;

Εάν η ασθενής είναι μικρότερη των 35 ετών και δεν πρόκειται η επέμβαση να πραγματοποιηθεί με γενική αναισθησία, απαιτείται μόνο μία καλή κλινική εξέταση και η δινενέργεια μιας γενικής αίματος.

Διαφορετικά πρέπει να διενεργηθούν εξετάσεις αίματος, ούρων, της καρδιάς (ΗΚΓ) και των πνευμόνων (ακτινογραφία θώρακος).

 

Είναι δύσκολη η επέμβαση;

Η επέμβαση είναι απλή και αποτελεί επέμβαση ρουτίνας. Αναλόγως το βάθος στο οποίοι εντοπίζεται ο όγκος στο μαστό, η επέμβαση μπορεί να διενεργηθεί με τοπική αναισθησία, ενώ μπορεί να χορηγηθούν και ορισμένα φάρμακα τα οποία θα σας προκαλέσουν υπνηλία (μέθη), ή με γενική αναισθησία.

Συνήθως, η τομή για βαθιές βλάβες σε ασθενείς που κοιμούνται μπορεί να είναι μικρότερες, και μπορεί να γίνουν καλύτερα στο όριο της θηλαίας άλω (προκειμένου η μετεγχειρητική ουλή να μην είναι ορατή και το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι καλύτερο). Το είδος της αναισθησίας που θα ακολουθηθεί για την επέμβαση θα επιλεγεί μετά από συζήτηση.

Η περιοχή στην οποία θα διενεργηθεί η τομή θα επιλεγεί προσεκτικά ώστε να φαίνεται μετεγχειρητικά όσο το δυνατόν λιγότερο. Το δείγμα του ιστού που θα αφαιρεθεί αποστέλλεται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο για ιστολογική εξέταση.

Το τραύμα συγκλείεται με πλαστική ραφή, ώστε να παραμείνει η μικρότερη δυνατή ουλή. Το μέγεθος της ουλής θα εξαρτηθεί από την επούλωση του δέρματός σας.

Η επέμβαση συνήθως διαρκεί περίπου 45 λεπτά.

Υπάρχουν επιπλοκές;

Όπως σε κάθε επέμβαση υπάρχει ο κίνδυνος των επιπλοκών. Στην επέμβαση αυτή στις συνηθέστερες επιπλοκές συμπεριλαμβάνοναι η μετεγχειρητική λοίμωξη, η αιμορραγία, και πιθανότατα κάποιες άλλες.

Τι θα χρειαστεί να προσέχω μετά την επέμβαση;

  • Μπορείτε να επιστρέψετε στις συνήθεις δραστηριότητές σας,
  • Μπορείτε να κάνετε ντους όπως το συνηθίζεται από την επόμενη ημέρα εκτός και εάν σας έχουν δώσει διαφορετικές οδηγίες.
  • Μπορεί να υπάρχουν λεπτές αυτοκόλλητε ταινίες πάνω από το τραύμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα εάν βραχούν. Μην τις πειράξετε. Θα αφαιρεθούν από τον ιατρό στο ιατρείο.
  • Αφού στεγνώσετε, αντικαταστήστε τυχόν βρεγμένες γάζες με καινούργιες στεγνές και καθαρές.
  • Θα πρέπει να φοράτε ένα χαλαρό υποστηρικτικό στηθόδεσμο τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τον ύπνο, θα σας βοηθήσεις να αισθανθείτε πιο άνετα.