Συγγραφικό Έργο

Ελληνικά Συγγράμματα

 1. Οδηγός Πληροφοριών για την Υπηρεσία Υπαίθρου και τις Ειδικότητες, Εκδοση: Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 1993
 2. Οδηγός Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Υποτροφιών για τους φοιτητές των Σχολών Επιστημών Υγείας, Εκδοση: Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 1995
 3. Λαπαροσκοπική Συμφυσιόλυση – Εντερόλυση, Φιλίππου Δ, Μαγγανάς Δ και συν, Πρακτικά 4th International Symposium on Advanced Laparoscopic Surgery, Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και Αλλων Επεμβατικών Μεθόδων, Πασχαλίδης, Αθήνα 2000
 4. Έγκαυμα, Φιλίππου ΔΚ, Τρίγκα Α, Αθλητιατρική, Μπαλτόπουλος et al., Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2002 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256566, ISBN: 9603999300)
 5. Επούλωση του Τραύματος, Φιλίππου ΔΚ,Μπαλτόπουλος Π, Ρίζος Σπ, Αθλητιατρική, Μπαλτόπουλος et al., Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2002 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256744, ISBN: 9603999294)
 6. Επιπλοκές από το Γαστρεντερικό οφειλόμενες σε λήψη ΜΣΑΦ, Ρούσσος Α, Μπαλτόπουλος Π, Φιλίππου Δ, Αθλητιατρική, Μπαλτόπουλος et al., Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2002 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256744, ISBN: 9603999294)
 7. Συνοπτική Κυτταρική Βιολογία, Χαρβάλου Αικ., Φιλίππου ΔΚ, και συν., ΤΕΙ Αθήνας, Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2002 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256651, ISBN: 9789603990925)
 8. Η Εκπαίδευση στη Χειρουργική Ειδικότητα, Φιλίππου ΔΚ, Ρίζος Σ, Οι Ιατρικές Ειδικότητες στην Ελλάδα, ΕΕΦΙΕ Ιωάννινα 2004 (ISBN: 960-7461-49-5)
 9. Κακώσεις του μείζωνος Θωρακικού Πόρου, Σκανδαλάκης Π, Φιλίππου Δ, Στο Μπαλτόπουλος Γ και συν, Πρακτικά 8ου Θεματικού Συνεδρίου Εντατικής θεραπείας, Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2005 (ISBN: 960-399-393-x)
 10. Επείγουσες Καταστάσεις και Τραύμα στις Καταδύσεις, Κονδύλης Ν, Φιλίππου Δ, Λιονής Χ, Σκανδαλάκης Π, Στο Μπαλτόπουλος Γ και συν, Πρακτικά 8ου Θεματικού Συνεδρίου Εντατικής θεραπείας, Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2005(ISBN: 960-399-393-x)
 11. Σκανδαλάκης Π, Φιλίππου Δ, Οι προσομοιωτές στην ιατρική εκπαίδευση, (υπό έκδοση)
 12. Φιλίππου Δ, Σκανδαλάκης Π, Χειρουργική ανατομία και ανατομική χειρουργική. Η ιστορία της εκπαίδευσης, παρόν και μελλοντικές προοπτικές, Πρακτικά, ΜΠΣ «Χειρουργική Ανατομία»,. Ιατρική Σχολή, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2019

Διεθνείς Εκδόσεις

 1. Filippou D, Papadopoulos V, Medicine and Medical Education in Greece.Editor: Eysenbach G, Μedicine in Europe, Τieme, Germany 1998 (ISBN: 3-13-11521-4)
 2. Manganas D, Filippou D, Tsitsimelis D, Dimoulas K, Papatheodorou D, Nisiotis A, Rizos S, Highly selective use of intraoperative cholangiography in laparoscopic cholocystectomy, Editors: Tsigris C, Diamantis T, Minimally Invasive Interventional Techniques: Facing the New Millenium,Pashalidis Medical Publications, Athens 2000 (ISBN: 960-7398-96-3)
 3. Filippou D, Manganas D, Tsikkinis C, Rizos S, Nissiotis A, Gastric Cancer. The role of laparoscopy in the diagnosis and treatment of advanced disease, Editors: Tsigris C, Diamantis T, Minimally Invasive Interventional Techniques: Facing the New Millenium,Pashalidis Medical Publications, Athens 2000 (ISBN: 960-7398-96-3)
 4. Manganas D, Filippou D, Panousopoulos E, Aravantinos G, Rizos S, Nissiotis A, Second look laparoscopy can replace second look laparotomy in ovarian cancer, Editors: Tsigris C, Diamantis T, Minimally Invasive Interventional Techniques: Facing the New Millenium,Pashalidis Medical Publications, Athens 2000(ISBN: 960-7398-96-3)
 5. Filippou D, Skandalakis P, Anatomy of the biliary tree, Series Editor: Filippou D, Editors: McMahon M, Skandalakis P, Filippou D, Advances in Obstructive Jaundice Diagnosis and Treatment, PM Publications, Athens 2007 (ISBN: 978-960-399-533-3)
 6. Avgerinos E, Filippou G, Filippou D, Triga A, Smailis D, Ashalovski M, Physiology and pathophysiology of bile secretion, Series Editor: Filippou D, Editors: McMahon M, Skandalakis P, Filippou D, Advances in Obstructive Jaundice Diagnosis and Treatment, PM Publications, Athens 2007 (ISBN: 978-960-399-533-3)
 7. Krahenbuhl L, Zingg T, Filippou DK, Future perspectives in obstructive haundice diagnosis and treatment, Series Editor: Filippou D, Editors: McMahon M, Skandalakis P, Filippou D, Advances in Obstructive Jaundice Diagnosis and Treatment, PM Publications, Athens 2007 (ISBN: 978-960-399-533-3)
 8. Reinterventions in Vascular and Endovascular Surgery, Editors: Geroulakos G, Reddy D, Editorial Assistance: Filippou D, PMP publications, Athens 2006 (ISBN: 978-960-399-540-1)
 9. Filippou DK, Demertzis N, Triantopoulou C, Filippou G, Triga A, Rizos S, Current trends in diagnosis and therapy of long-bone adamantinomas, Editor: Jeffries LP, New Developments in Cancer Research, Nova Scientific, New York 2009 (ISBN: 978-1-60021-102-7)
 10. Lagios K, Goutzios P, Matsarides D, Avgerinos E, Shina E, Giannopoulou P, Filippou D, Perdikides T, Where interventional suite meets the operation theater in the modern Era of advanced endovascular procedures, Series Editor: Filippou D, Editors: Perdikides T, Stelter WJ, Veith FJ, White GH, Co Editors: Avgerinos E, Filippou D, Advances in Endovascular Management of Abdominal Aortic Aneurysms, PM Publications, Athens 2009 (ISBN: 978-960-399-791-7)
 11. Filippou D, Historical Aspects and General Considerations of Hydatid Disease, Series Editor: Filippou D, Editor: Filippou D, Advances in Hydatid Disease Diagnosis and Treatment, Broken Hill Publications, Cyprus 2013 (ISBN: 978-9963-716-12-8)
 12. Filippou G, Daskalakis A, Christianakis E, Filippou D, The medical treatment of Echinococcosis, Series Editor: Filippou D, Editor: Filippou D, Advances in Hydatid Disease Diagnosis and Treatment, Broken Hill Publications, Cyprus 2013 (ISBN: 978-9963-716-12-8)
 13. Filippou D, Filippou G, Christianakis E, An overview to surgical treatment of liver Echinococcosis, Series Editor: Filippou D, Editor: Filippou D, Advances in Hydatid Disease Diagnosis and Treatment, Broken Hill Publications, Cyprus 2013 (ISBN: 978-9963-716-12-8)
 14. Papadopoulos V, Filippou D, Hydatid disease of lung and heart, Series Editor: Filippou D, Editor: Filippou D, Advances in Hydatid Disease Diagnosis and Treatment, Broken Hill Publications, Cyprus 2013 (ISBN: 978-9963-716-12-8)
 15. Filippou G, Pitiakoudis M, Passomenos D, Rizos S, Filippou D, Rare locations of hydatid disease, Series Editor: Filippou D, Editor: Filippou D, Advances in Hydatid Disease Diagnosis and Treatment, Broken Hill Publications, Cyprus 2013 (ISBN: 978-9963-716-12-8)

Επιμέλεια Βιβλίων - Editing

 1. Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών Στο Αγροτικό Ιατρείο, Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 1995 (ISBN: 960-7584-03-1)
 2. Ατλας Χειρουργικών Επεμβάσεων, Zollinger, Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2002 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256615, ISBN: 9789603990338)
 3. Οδηγίες για το Χειρουργικό Ασθενή, Economou, Εκδ. Πασχαλίδη 2006
 4. Ο Καλός Σαμαρείτης, American Academy of Orthopaedic Surgeons, Εκδ. Πασχαλίδη 2007
 5. Αθλητιατρική, Μπαλτόπουλος Π. και συν (Τόμοι 2), Εκδ. Πασχαλίδη 2003 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256566, ISBN: 9603999300) (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256744, ISBN: 9603999294)
 6. Textbook of Surgery. The Biological Basis of Modern Surgical Practise, Beuchamp G, Embers A, Mattock I (Τόμοι 4), Εκδ. Πασχαλίδης 2003 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13257021, ISBN: 9789604892228)( Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13257022, ISBN: 9789604892235)
 7. Advances in Obstructive Jaundice Diagnosis and Treatment, Editors: McMahon M, Skandalakis P, Filippou D, PM Publications, Athens 2007 (ISBN: 978-960-399-533-3)
 8. Advances in Endovascular Management of Abdominal Aortic Aneurysms, Series Editor: Filippou D, Editors: Perdikides T, Stelter WJ, Veith FJ, White GH, Co Editors: Avgerinos E, Filippou D, PM Publications, Athens 2009
 9. Advances in Hydatid Disease Diagnosis and Treatment, Series Editor: Filippou D, Editor: Filippou D, Broken Hill Publications, Cyprus 2013 (ISBN: 978-9963-716-12-8)
 10. Current Surgical Diagnosis and Treatment, Way L, Doherty G, Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2006 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13257059, ISBN: 9789604892884)
 11. Current Σύγχρονη Χειρουργική, Doherty G, Εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2018 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68373264, ISBN: 9789963274499)
 12. Προγράμματα ασκήσεων για την αντιμετώπιση του πόνου και την αποκατάσταση των τραυματισμών, Berg C, Εκδόσεις Broken Hill, Αθήνα 2019
 13. Netter’s Clinical Anatomy, 4th edition Hansen TJ, , Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 14. Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy, 2nd edition, Thompson JC, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 15. General, Organic and Biochemistry, 9th edition, Denniston K, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 16. Netter’s Introduction to Clinical Procedures, Loukas M., Shane A, Tubbs R., Feldman J. Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 17. Behavioral Epidemiology, Merrill RM, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 18. How to read a paper, Greenhalgh T. Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 19. How to write a paper 5th edition, Hall GM, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 20. Rules for Writers, 9th edition, Hacker, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 21. Communication Skills for the Health Care Professionals, Van Servellen G, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)

Μεταφράσεις Επιστημονικών Συγγραμμάτων

 1. Φυσιολογία της Ασκησης, McArdle, (Τόμοι 2), Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2000 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256505, ISBN: 9608122805)
 2. Φυσιολογία του Ανθρώπου, Vander-Tsakopoulos, (Τόμοι 2), Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2000 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13257031, ISBN: 9789604892259)
 3. Ατλας Χειρουργικών Επεμβάσεων, Zollinger, Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2011 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 45079, ISBN: 9789603990338)
 4. Υγεία και Ευρωστία, Corbin, Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2001, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256293, ISBN: 9608122759)
 5. Αtlas of Surgical Operations, Economou, Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2001 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256655, ISBN: 9789603990406)
 6. Νοσολογία. Φυσιοπαθολογία-Διάγνωση-Θεραπεία, Cecil (3 Τόμοι), Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2001-2 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32997798, ISBN: 9789963716333)
 7. Εγχειρίδιο Γαστρεντερολογίας, Yamada et. Εκδ. Πασχαλίδη 2002 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 100402, ISBN: 960-399-107-4)
 8. Γαστρεντερολογία, Scloeshinger, Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2002 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256244, ISBN: 960399104)
 9. Secrets Υπέρτασης, Hricic , Εκδ. Πασχαλίδη 2002
 10. Λειτουργική Ιστολογία, Wheaters et al., (Τόμοι 2), Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2002 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256583, ISBN: 096039907281)
 11. Μέθοδοι Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα, Thomas R et al., (Τόμοι 2), Εκδ. Πασχαλίδη 2002 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13257056, ISBN: 9789604892815)
 12. Γενική Ιατρική, Μourtagh et al., (Τόμοι 2), Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2003 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256916, ISBN: 9604891337)
 13. Αθλητιατρική, Μπαλτόπουλος Π και συν (Τόμοι 2), Εκδ. Πασχαλίδη 2002-3 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256566, ISBN: 9603999300) (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256744, ISBN: 9603999294)
 14. Διατροφή: Υγεία, Ευρωστία και Αθλητική Απόδοση, Williams et al., Εκδ. Πασχαλίδη 2003 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256441, ISBN: 9789603991359)
 15. Οxford Handbook of Operative Surgery, McLatchie, Leaper, Eκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2003 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256411, ISBN: 9789603990918)
 16. Καταπολεμείστε το πάχος μετά τα 40. Peake P. Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2003
 17. Textbook of Surgery. The Biological Basis of Modern Surgical Practise, Beuchamp G, Embers A, Mattock I (Τόμοι 4), Εκδ. Πασχαλίδης 2003 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13257022, ISBN: 9789604892235)
 18. Εγχειρίδιο Οφθαλμολογίας, Wills G et al., Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2004
 19. Atlas of Trauma, Tahl et al., Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2004
 20. Current Surgical Diagnosis and Treatment, Way L, Doherty G, Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2006 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13257059, ISBN: 9789604892884)
 21. Οδηγίες για το Χειρουργικό Ασθενή, Economou, Εκδ. Πασχαλίδη 2006
 22. Ο Καλός Σαμαρείτης, American Academy of Orthopaedic Surgeons, Εκδ. Πασχαλίδη 2007
 23. Current Σύγχρονη Χειρουργική, Doherty G, Εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2018 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68373264, ISBN: 9789963274499)
 24. Προγράμματα ασκήσεων για την αντιμετώπιση του πόνου και την αποκατάσταση των τραυματισμών, Berg C, Εκδόσεις Broken Hill, Αθήνα 2019
 25. 24 Netter’s Clinical Anatomy, 4th edition Hansen TJ, , Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 26. Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy, 2nd edition, Thompson JC, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 27. General, Organic and Biochemistry, 9th edition, Denniston K, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 28. Netter’s Introduction to Clinical Procedures, Loukas M., Shane A, Tubbs R., Feldman J. Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 29. Behavioral Epidemiology, Merrill RM, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 30. How to read a paper, Greenhalgh T. Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 31. How to write a paper 5th edition, Hall GM, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 32. Rules for Writers, 9th edition, Hacker, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 33. Communication Skills for the Health Care Professionals, Van Servellen G, Broken-Hill Publication (υπό έκδοση)
 34. Introductory Food Chemistry, Brady JW, Broken-Hill Publ. (υπό έκδοση)