Διακρίσεις και Οργανωτικό, Διοικητικό Εργο

Οργάνωση Σεμιναρίων

 1. Προπτυχιακά Σεμινάρια με θέμα: Πήξη του Αίματος, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1990-1991  (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)
 2.  Προπτυχιακά Σεμινάρια με θέμα: Αίμα – Καρδιά – Κυκλοφορικό, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1991-1992 (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)
 3. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φυσιολογίας με θέμα: “Φυσιολογία του Αίματος”, Εργαστήριο Πειραμα-τικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα Ιανουάριος-Ιούνιος 1992 (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)
 4. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φυσιολογίας με θέμα: “Μικροκυκλοφορία – Εσωτερικό Περιβάλλον”, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 10-11 Απριλίου 1993 (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)
 5. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φυσιολογίας με θέμα:Φυσιολογία των βιολογικών συστημάτων πληροφόρησης”, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 21-22 Μαϊου 1996 (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)

Οργάνωση Συνεδρίων

 1.  3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 12-14 Μαρτίου 1993  (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)
 2. Ημερίδα με θέμα: “Παρόν και Μελλοντικές Προοπτικές στις Μεταμοσχεύσεις Ιστών και Οργάνων”, Αθήνα 27 Μαρτίου 1994 (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)
 3. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 14-16 Απριλίου 1995 (Πρόεδρος του Συνεδρίου)
 4.  1st European Medical Students’ Symposium, Athens April 15-16th 1995 (Πρόεδρος του Συνεδρίου)
 5. Kατά τη διάρκεια της θητείας ως Πρόεδρος στην ΕΕΦΙΕ συμμετείχε στην οργάνωση πολλών δραστηριοτήτων, όπως είναι οι ακόλουθες: (Διοργάνωση κύκλων στρογγυλών τραπεζών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και 5 Ημερίδες με Θέμα το Τραύμα σε Αθήνα, Θεσ/νίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο)
 6. 1ο Ελληνο-Βουλγαρικό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών, Φιλιππούπολη Βουλγαρία, 15-17 Νοεμβρίου 1995 (Πρόεδρος του Συνεδρίου)
 7.  Hμερίδα με θέμα: “Καρκίνος Μαστού. Παρόν και Μέλλον”, ΓΟΝΚ Δεκέμβριος 1999 (Αναβολή λόγω σεισμού) (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)

Διοικητικό Έργο

 1. Επιστημονικά Υπεύθυνος Χειρουργικού Τομέα της ιδιωτικής Κλινικής ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟ Ευρωθεραπεία (2015-2016)
 2. Διευθυντής Χειρουργικής Ογκολογίας, Λαπαροσκοπικής και Λέιζερ Χειρουργικής της ιδιωτικής Κλινικής ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟ Ευρωθεραπεία (2009-2016)
 3. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ιδιωτικής Κλινικής ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟ Ευρωθεραπεία (2015-2016)
 4. Ιδρυτικό Μέλος και Γραμματέας της Εταιρείας Αθλητικών Μελετών Ελλάδας (από το 2002)
 5. Ιδρυτικό Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης του Αγχους, και Μέλος του ΔΣ
 6. Μέλος του Χειρουργικού Τομέα του ΓΟΝΚ (1997-1999)
 7. Εκπρόσωπος του ειδικευομένων ιατρών του ΓΟΝΚ (1997-1998)
 8. Μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ΓΟΝΚ «Οι Αγιοι Ανάργυροι» για τα έτη 1997-1999
 9. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Νέων Ιατρών από το 1997
 10. Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας για το 1997.
 11. National Coordinator (Εθνικός Συντονιστής) της EMSA-GREECE από το 1995
 12. Μέλος του European Board (Διοικητικού Συμβουλίου), Fund Raising Director της European Medical Students’ Association (EMSA) για το 1995
 13. Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας από το Σεπτέμβριο του 1993 έως και το Δεκέμβριο του 1996 (θητείες 2)
 14. Ταμίας του Τμήματος Αθηνών της Πανελλήνιας Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών για το έτος  1993
 15. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΓΟΝΚ «Οι Αγιοι Ανάργυροι» για τα έτη 1997-1999
 16. Skandalakis Cource, Anatomy Department, Medical School, Univeristy of Athens, November 1st, Athens, Greece
 17.  Πρόεδρος του ΕΟΦ, (ΦΕΚ 933/7-11-2019)
 18.  Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1032/05.12.2019)
 19.  Μέλος του ΚΕΣΥ (12/2019)
 20.  Μέλος της Διυπουργικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, το συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (ΦΕΚ Α΄208/19-12-2019)
 21.  Μέλος της Επιτροπής για την Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης και την Ολοκλήρωση των Διαγνωστικών / Θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη Δημιουργία Μητρώων Ασθενών (ΦΕΚ 57/30-1-2020)
 22. Μέλος στη Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή, Α1β/ΓΠ 2847, 30-1-2020
 23. Μέλος στη Διευθύνουσα Επιτροπή στην Joint Procurement Steering Committee της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 162239/16-01-2020
 24.   Μέλος στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ΑΠ: Α1β/ΓΠ.οικ. 12406 / 23-02-2020
 25. Member of HMA (Head of Medicine Associations) of EU, 12-2020

Επιστημονική Επιτροπή σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις

 1. Suturing Course – Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος, ΕΕΦΙΕ Αθήνας – Ανατομείο 3-2019
 2. 25o Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, ΕΕΦΙΕ 10-12/5/2019 Θεσσαλονίκη
 3. 13th International Forum of Medical students and Young Doctors, SAGMS 10-12/5/2019 Thessaloniki, Greece
 4. Skandalakis Cource, Anatomy Department, Medical School, University of Athens, November 1st, Athens, Greece
 5. 36th World Congress of Sports Medicine, 24-27/9/2020 Athens, Greece
 6. ΕΕΦΙΕ, Suturing Skills Workshop 2020, Αίθουσα Ανατομών, Ιατρική Σχολή Αθηνών 13-15/3/2020
 7. Health IT Conference 2021, Boussias Commuicatios, Athens, 15-16th June 2021

Βραβεία-Διακρίσεις-Υποτροφίες

 1. Editor Του Περιοδικού JEMSA (1994-1995).
 2. Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδαςαπό το Σεπτέμβριο του 1993 έως και το Δεκέμβριο του 1996 (θητείες 2).
 3. Μέλος του European Board (Διοικητικού Συμβουλίου), Fund Raising Director τηςEuropean Medical Students’ Association (EMSA).
 4. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,1997-1999.
 5. Υπότροφος της ΓΓΕΤ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Ελεύθερες ρίζες και έγκαυμα», στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ (ΥΠΕΡ ‘97). Η πρόταση του προγράμματος βαθμολογήθηκε με «Άριστα».
 6. 3ο Βραβείο στο 24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 11-14 Οκτωβρίου 2018 Κατσιμαντάς Α, Σκανδαλάκης Π, Φιλίππου Δ, Φερράκης Ν, Επίπτωση της επικουρικής έσω αιδοιϊκής αρτηρίας κατά την εξωπεριτοναϊκή λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή: πρώτα αποτελέσματα.
 7. Editor Ass. of Journal of Medical Case Reports, indexed in Pubmed since 2018
 8. Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (2019 – σήμερα)

Συντονιστής σε Στρογγυλές Τράπεζες – Προεδρείο σε Ομιλίες

 1. Φιλίππου Δ, Ζωγράφος Γ, Προεδρείο – Ελεύθερες Ανακοινώσεις στη Χειρουργική, 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, ΕΕΦΙΕ Αθήνα 12-14 Απριλίου 2018
 2. Φιλίππου Δ, Τρουπής Θ, Προεδρείο – Ελεύθερες Ανακοινώσεις, 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, ΕΕΦΙΕ Θεσσαλονίκη 10-12 Μαϊου 2019
 3. Πιάγκου Μ, Φιλίππου Δ, Προεδρείο – Ελεύθερες Ανακοινώσεις, 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, ΕΕΦΙΕ Θεσσαλονίκη 10-12 Μαϊου 2019
 4. Φιλίππου Δ, Λαμπροπούλου Ι, Προεδρείο Σε Κλινική τράπεζα με θέμα: Κλινικές Μελέτες – Πως διαμορφώνεται το τοπίο στην Ελλάδα, Θερινή Ογκολογκή Συνάντηση 2020, Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας και Β’ Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου «Αγιοι Ανάργυροι», Αθήνα 12-13 Ιουνίου 2020
 5. Συρίγος Κ, Φιλίππου Δ, Συντονιστές Στρογγυλή Τράπεζα: Εθνικές Στρατηγικές για τον Καρκίνο του Πνεύμονα – Καρόκης Α, Μούντζιος Ι, Αντωνόπουλος Χ, Κουρλαμπά Γ, “Cancer Week: ‘Όλες οι Εξελίξεις γύρω από τον Καρκίνο”, 19-23 Οκτωβρίου 2020
 6. Filippou D, Polydorou A, Prehippocratic epidemics and the plague of Athens, Geroulanos S, Dermitzakis M, Mossialos E, Global Doctors’ Hippocratic Institute, Athens 20-3-2021

Εditor in International Journals

 1. Ass. Editor-in-Chief in General Surgery Open Access (Pulsus Group) https://www.pulsus.com/general-surgery/editorial-board.html
 2. Editorial Board of  Journal of Surgery, Science Publishing Group (SciencePG)
  http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=253
 3. Editorial Board Member of International Research Journal of Surgery (Premier Publishers) https://premierpublishers.org/irjs/editorial-board
 4. Editorial Board of Edorium Journal of Surgery, http://www.edoriumjournalofsurgery.com
 5. Editorial Board Member of Acta Scientific Gastroenterology, (Acta Scientific Publications Pvt. Ltd)  https://actascientific.com/ASGE-EB.php
 6.  Editorial Board Member of Journal of Gastroenterology Forecast https://scienceforecastoa.com/Journals/Pages/JournalHome.aspx/JGF
 7. Editorial Board Member of International Journal of Surgery and Surgical Techniques (IJSST), Medwinpublishers https://medwinpublishers.com/IJSST/index.php
 8. Editorial Board of Journal of Surgery (Gavin Publishers) https://gavinpublishers.com/journals/current_issue/journal-of-surgery-ISSN-2575-9760
 9.  Editorial Board of Case Reports in Surgery and Invasive Procedures (CRSIP) (Allied academics) http://www.alliedacademies.org/case-reports-in-surgery-invasive-procedures/editors.php
 10.  Member of the Editorial Board in Scientific Journal of Dermatology and Venereology http://onomyscience.com/onomy/sjdv.html
 11. Editorial Board of Archives of Surgery and Clinical Case Reports https://gavinpublishers.com/journals/board_members/Archives-of-Surgery-and-clinical-Case-Reports
 12. Editorial Board Global Medicine and Therapeutics http://www.oatext.com/Global-Medicine-and-Therapeutics-GMT.php#Editorial_Board
 13. Member of the Editorial Board in Clinics of Surgery (United Prime Publications) http://clinicsofsurgery.com/editor.php
 14. Member of the Editorial Board in Journal of Nursing (proposed) http://nursing.usp-pl.com/index.php/Nursing
 15. Member of the Editorial Board in Journal of Gastroenterology and Digestive Disorders (Grf Publishers) https://grfpublishers.com/journals/view/Mjk=
 16. Member of the Editorial Board in Global Scientific Research Journal of Gastroenterology (GSR Journals) https://www.gsrjournals.com/global-scientific-research-journal-of-gastroenterology/editorial-board
 17.  Ass. Editor-in-Chief in Global Journal of Human Anatomy and Physiology Research (JPM Press)  https://www.jpmpress.com/editorial-board-global-journal-of-human-anatomy-and-physiology-research/
 18. Ass. Editor in Chief in Journal of Medical Case Reports (BioMedCentral, BMC)
 19. Associate Editor in World Journal of Surgical Techniques (Baidseng Publising, BPG)

Reviewer in International Journals

 1. Biomed Research International
 2. International Journal of Clinical Skills (Hindawi Publ.)
 3. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques
 4. Edorium Journal of Surgery
 5. Journal of Vanmcer and Clinical Oncology (Premier publ)
 6. The Surgery Journal (Thieme publ)
 7. International Research Journal of Public and Environmental Health
 8. Gastroenterology Research and Practice (Hindawi publ)
 9. British Journal of Medicine and Medical Research (BJMMR)
 10. Journal of Surgical Oncology (JSO)
 11. Journal of Hepatology (JOH)
 12. Journal of Pancreas (JOP)
 13. Journal of Medical Case Reports (JMCR)
 14. World Journal of Surgical Oncology (WJSO)
 15. Cases Journal
 16. International Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology Research (IJCGHR)
 17. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B
 18. World Journal of Pediatrics
 19. Clinical Anatomy
 20. Journal of Gastroenterology and Hepatology
 21. Journal of Medical Science Research
 22. International Journal of Infectious Diseases
 23. Medical Science Monitor
 24. BMC Infectious Diseases
 25. Yonshei Medical Journal
 26. International Research Journal of Surgery (Premier Publishers)
 27. Journal of Surgery, Science Publishing Group (SciencePG)
 28. Edorium Journal of Anatomy and Embryology (Edorium)
 29. Case Reports in Surgery and Invasive Procedures (OA Journals)
 30. World Journal of Clinical Oncology (BPG)
 31. World Journal of Gastroenterology (BPG)
 32. World Journal of Clinical Cases (BPG)
 33. Case Reports in Infectious Diseases (BMC)
 34. Journal of Surgery and Surgical Tecnology (Jsurgery.com)
 35.  International Journal of Colorectal Disease (IJCD, Springer Nature)
 36. Asian Journal of Case Reports in Surgery (AJCRS, Science domain International)
 37. Case Reports in Surgery (Hindawi)
 38. Acta Chirourgia Belgica, (Taylor and Francis)
 39. AS Gastroenterology (Acta Scientific)
 40. Case Reports in Surgery and Invasive Procedures, (Allied Academies)
 41. Rehabilitation Research and Practice (Hindawi)