Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Πως γίνεται η λαπαροσκόπηση;

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι μια επέμβαση που διενεργείται συνήθως από μικρές οπές από τις οποίες εισάγονται στην κοιλιά τα εργαλεία εργασίας. Οι οπές αυτές ονομάζονται πύλες εισόδου των trocars. Αυτή είναι και η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ λαπαροσκοπικής και ανοιχτής χειρουργικής.

 Προκειμένου τώρα να πραγματοποιηθεί η επέμβαση απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, στον οποίο περιλαμβάνονται: μία κάμερα, μία συσκευή ψυχρού φωτισμού, μία συσκευή πλύσης και αναρρόφησης, μία συσκευή χορήγησης αερίου.

Στην κεντρική οπή που συνήθως γίνεται στον ομφαλό τοποθετείται ένα μεγάλο τροκάρ από το οποίο εισάγεται η κάμερα με την οποία βλέπουμε. Στη συνέχεια σε 2-4 άλλες θέσεις γίνονται μικρότερες οπές (διαμέτρου 5mm περίπου), και τοποθετούνται μικρότερα τροκάρ από τα οποία εισάγονται οι λαβίδες, τα ψαλίδια και η διαθερμία με τα οποία πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις.

Η επέμβαση στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική διενεργείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο διενεργείται και στην ανοιχτή κλασσική χειρουργική.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Μείωση του χειρουργικού stress

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Μείωση της ανάγκης χορήγησης αναλγητικών

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Μείωση της μετεγχειρητικής νοσηλείας

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδο στις φυσιολογικές του δραστηριότητες

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Μείωση του κινδύνου φλεβοθρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Μειονεκτήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Η απουσία της αισθησης της αφής κατά το χειρουργείο

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Η ανάγκη εργασίας σε τρεις διαστάσεις

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Δυσκολότερη καμπύλη εκμάθησης

<p style="font-family:Inherit !important; font-weight: !important; font-style: !important; "></p>

Συνήθεις Λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις