Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Πως γίνεται η λαπαροσκόπηση?

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική διενεργείται συνήθως από μικρές οπές από τις οποίες εισάγονται στην κοιλιά τα εργαλεία εργασίας. Οι οπές αυτές ονομάζονται πύλες εισόδου των trocars. Αυτή είναι και η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ λαπαροσκοπικής χειρουργικής και ανοιχτής χειρουργικής.

Προκειμένου τώρα να πραγματοποιηθεί η επέμβαση απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, στον οποίο περιλαμβάνονται: μία κάμερα, μία συσκευή ψυχρού φωτισμού, μία συσκευή πλύσης και αναρρόφησης, μία συσκευή χορήγησης αερίου.

Στην κεντρική οπή που συνήθως γίνεται στον ομφαλό τοποθετείται ένα μεγάλο τροκάρ από το οποίο εισάγεται η κάμερα με την οποία βλέπουμε. Στη συνέχεια σε 2-4 άλλες θέσεις γίνονται μικρότερες οπές (διαμέτρου 5mm περίπου), και τοποθετούνται μικρότερα τροκάρ από τα οποία εισάγονται οι λαβίδες, τα ψαλίδια και η διαθερμία με τα οποία πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις.

Η επέμβαση διενεργείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο διενεργείται και στην ανοιχτή κλασσική χειρουργική.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής

 •     Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου
  Μείωση του χειρουργικού stress
  Μείωση της ανάγκης χορήγησης αναλγητικών
  Μείωση της μετεγχειρητικής νοσηλείας
  Ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς
  Ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδο στις φυσιολογικές του δραστηριότητες
  Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
  Μείωση της συχνότητας διαπύσης των χειρουργικών τραυμάτων
  Μείωση του κινδύνου φλεβοθρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής
  Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

 Μειονεκτήματα στην λαπαροσκοπική χειρουργική

 •     Η απουσία της αισθησης της αφής κατά το χειρουργείο
  Η ανάγκη εργασίας σε τρεις διαστάσεις
  Δυσκολότερη καμπύλη εκμάθησης

 

λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

 •  Χολοκυστεκτομή
 •  Σκωληκοειδεκτομή
 •  Βουβωνολήλη
 •  Μετεγχειρητική κήλη
 •  Ομφαλοκήλη
 •  Κιρσοκήλη
 •  Θολοπλαστική (NISSEN)
 •  Αχαλασία οισοφάγου (μυοτομή HELLER)
 • Βαγοτομή και Πυλωροπλαστικη
 • Γαστρεκτομή
 • Σπληνεκτομή
 • Εντεροκτομή λεπτού εντέρου
 • Κολεκτομή
 • Οισοφαγεκτομή
 • Βιοψία ήπατος
 • Τοποθέτηση δακτυλίου για παχυσαρκία
 • Κάθετη γαστροπλαστική (sleeve)
 • Γαστρική παράκαμψη για παχυσαρκία
 • Νεφρεκτομή
 • Επινεφριδιεκτομή
 • Αφαίρεση κύστης ωοθήκης
 • Ωοθηκεκτομή και υστερεκτομή
 • Ερευνητική λαπαροσκόπηση
 • Σταδιοποίηση ενδοκοιλιακών όγκων