Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών

1995: Αμισθος βοηθός στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπαίδευση σε βασική έρευνα-μελέτη Ελευθέρων ριζών, Οξειδωτικών και Αντιοξειδωτικών.

 

1995: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παροχής Πρώτων Βοηθειών, Εθνικό Κέντρο Αμέσου Βοηθείας, Αθήνα

 

1997-2002: Διδακτορικός φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα εργάσθηκε άμισθα στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ως ερευνητής αλλά και συμμετέχοντας στην εργαστηριακή άσκηση και εκπαίδευση των φοιτητών.

 

1997-2006: Ειδικευόμενος στη Γενική Χειρουργική. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης στην Γενική Χειρουργική εργάσθηκε και εκπαιδεύτηκε στα νοσοκομεία: (α) ΓΟΝΚ «Οι Αγιοι Ανάργυροι», Χειρουργική Κλινική (1997-1999), (β) ΓΝΝ Ν.Ιωνίας «Η Αγία Όλγα», Α’ Χειρουργική Κλινική (2001-2003), (γ) ΓΠΝ Πειραιά «Τζάνειο», Α’ Χειρουργική Κλινική (2003-2005).

 

1998: Αντιμετώπιση Πόνου (ΕΠ 940005 Υγεία και Πρόνοια), ΠΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας».

 

1998: Kαρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού για την Υγεία), ΓΠΝΑ «Σισμανόγλειο».

 

2003: Σεμινάρια πλαστικής χειρουργικής προσώπου: Κρημνοί, μεταμόσχευση μαλλιών. Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.

 

2003: Advanced Postgraduate Course “Surgical Procedures in Colorectal Disease” (Hellenic Society of Digestive Surgery and St. Mark’s Hospital of London), Athens

 

2004: Ενδοκρινολογικός Καρκίνος, ΚΕΚ ΓΝΝΑ «Ιπποκράτειο».

 

2005: Πρόληψη και Αντιμετώπιση Χειρουργικών Λοιμώξεων, ΚΕΚ ΓΠΝΝΠ «Τζάνειο».

 

2005: Laparoscopic Surgery Training in Basic Skills, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και Άλλων Επεμβατικών Τεχνικών. Αθήνα

 

2005:Training in Laparoscopic Colectomy, Clinique de Chirurgie, Hopital Daler, Directeur Dr. Med. Petropoulos P, Fribourg, Switzerland.

 

2005-2006: Training in Advanced Laparoscopy, Bariatric Surgery and Hepato – Biliary Surgery, Clinique de Chirurgie, Hopital Cantonal de Fribourg, Switzerland

 

2007:Laparoscopic Gastric BandingTraining Course, Geng Belgium.

 

2008:Advanced Laparoscopic Abdominal Surgery, Hambourg Germany.

 

2015: Laser Applications for Haemorroihds, Pilonidal Sinus and Anal Fistula treatment. Witten, Germany.