Διακρίσεις και Οργανωτικό-Διοικητικό Έργο

Προπτυχιακά Σεμινάρια με θέμα: «Πήξη του Αίματος», Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1990-1991 

Προπτυχιακά Σεμινάρια με θέμα: «Αίμα-Καρδιά-Κυκλοφορικό», Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1991-1992

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φυσιολογίας με θέμα: «Φυσιολογία του Αίματος», Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα Ιανουάριος-Ιούνιος 1992

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φυσιολογίας με θέμα: «Μικροκυκλοφορία-Εσωτερικό Περιβάλλον», Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 10-11 Απριλίου 1993

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φυσιολογίας με θέμα: «Φυσιολογία των βιολογικών συστημάτων πληροφόρησης», Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 21-22 Μαΐου 1996

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 12-14 Μαρτίου 1993

Ημερίδα με θέμα: «Παρόν και Μελλοντικές Προοπτικές στις Μεταμοσχεύσεις Ιστών και Οργάνων», Αθήνα 27 Μαρτίου 1994

Πρόεδρος στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 14-16 Απριλίου 1995

President of the 1st European Medical Students' Symposium, Athens April 15-16th 1995

Πρόεδρος στο 1ο Ελληνο-Βουλγαρικό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών, Φιλιππούπολη Βουλγαρία, 15-17 Νοεμβρίου 1995

Ταμίας του Τμήματος Αθηνών της Πανελλήνιας Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών για το έτος  1993

Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας από το Σεπτέμβριο του 1993 έως και το Δεκέμβριο του 1996 (θητείες 2)

Μέλοςτου European Board (ΔιοικητικούΣυμβουλίου), Fund Raising Director της European Medical Students' Association (EMSA) γιατο 1995

National Coordinator (Εθνικός Συντονιστής) της EMSA-GREECE από το 1995

Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας για το 1997.

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Νέων Ιατρών από το 1997

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,1997-1999

Μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 1997-1999

Εκπρόσωπος του ειδικευομένων ιατρών του ΓΟΝΚ (1997-1998)

Μέλος του Χειρουργικού Τομέα του ΓΟΝΚ

Ιδρυτικό Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης του Άγχους, και Μέλος του ΔΣ

Υπότροφος της ΓΓΕΤ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Ελεύθερες ρίζες και έγκαυμα», στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ (ΥΠΕΡ ‘97). Η πρόταση του προγράμματος βαθμολογήθηκε με άριστα. (βλ. Παράρτημα 7)

Editor του περιοδικού JEMSA (1994-1995)

Editor στο περιοδικό JEESurgery (2009)

Reviewer (Κριτής) σε περισσότερα από 20 διεθνή περιοδικά στο χώρο της Ανατομίας και της Χειρουργικής (2008-σήμερα)

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Νέο Αθήναιο Ευρωθεραπεία», 2015-σήμερα