αναίμακτα τελευταίας γενιάς χειρουργικό laser ειδικές ίνες εκπομπής της ενέργειας.