Αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης οριστικά!

Share

​Όλες οι τεχνικές έχουν ενδείξεις και αντενδείξεις, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα και δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί ότι κάποια είναι η κορυφαία και όλες οι άλλες δεν αξίζουν. Σύμφωνα με πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις μια τεχνική πρέπει να είναι αποτελεσματική, δηλαδή να δίνει λύση στο πρόβλημα, να είναι γρήγορη, ασφαλής, να μην έχει επιπλοκές ή υποτροπές, να είναι χαμηλού κόστους, και να επιφέρει την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία στον ασθενή. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η κατάλληλη χειρουργική και αναισθησιολογική προσέγγιση.

​Οι εποχές που βιώνουμε είναι δύσκολες, αλλά δεν πρέπει αυτό να αποβαίνει εις βάρος της υγείας. Πολλές φορές αμελούμε ένα πρόβλημα υγείας για οικονομικούς λόγους ή για το φόβο της γενικής αναισθησίας, δηλαδή ότι πρέπει να κοιμηθούμε για την επέμβαση.

​Μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης η οποία εφαρμόζεται στο εξωτερικό στα κέντρα κήλης είναι η αποκατάσταση με χρησιμοποίηση πλέγματος, αλλά με τοπική αναισθησία. Το πλέγμα είναι ένα αδρανές συνθετικό υλικό, το οποίο είτε καθηλώνεται με λίγα ράμματα, είτε απλά τοποθετείται και σταθεροποιείται στη σωστή θέση. Πλέον όλοι συμφωνούν ότι η χρησιμοποίησή του είναι απαραίτητη. Με το πλέγμα καλύπτεται το έλλειμμα και ισχυροποιείται η περιοχή της κήλης, ενώ μειώνεται και σχεδόν εξαλείφεται ο κίνδυνος υποτροπής.

​Όπως μας εξηγεί ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Φιλίππου, Επ.Συν. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, η τεχνική αυτή για την αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ανατομίας της περιοχής ώστε να γίνει η έγχυση του τοπικού αναισθητικού στην περιοχή που διέρχονται τα νεύρα προκειμένου να αναισθητοποιηθούν. Στη συνέχεια μέσα από μία μικρή τομή (περίπου 3-4 εκατοστά) πάνω από την κήλη, παρασκευάζεται η κήλη και τοποθετείται το πλέγμα, το οποίο καθηλώνεται με τρία ράμματα στη θέση του.

Τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης της κήλης με τοπική αναισθησία είναι σημαντικά:

• Δεν απαιτείται γενική αναισθησία.
• Μπορεί να εφαρμοστεί σε ηλικιωμένους ή υπερήλικες ασθενείς.
• Μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα υγείας, όπως καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στους νεφρούς κα
• Μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς στους οποίους καλό είναι να αποφευχθεί η γενική αναισθησία.
• Δεν απαιτείται νοσηλεία και διανυκτέρευση στο νοσοκομείο, εφόσον η επέμβαση έγινε με τοπική αναισθησία.
• Εχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις άλλες τεχνικές και ιδιαίτερα τη λαπαροσκοπική και την ρομποτική τεχνική.

​Βέβαια, όπως κάθε τεχνική και μέθοδος έχει και αυτή συγκεκριμένες ενδείξεις και αντενδείξεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και φυσικά πρέπει να τηρηθεί το πρόγραμμα αποκατάστασης το οποίο ισχύει για τις βουβωνοκήλες ανεξαρτήτως της τεχνικής που εφαρμόζεται. Πιο συγκεκριμένα αποφυγή της δυσκοιλιότητας, της άρσης του βάρους, του βήχα, των βαρέων εργασιών, της γυμναστικής για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την επέμβαση, για τα οποία πρέπει να συζητήσετε και να ενημερωθείτε από το γιατρό σας.

 

* Δημήτρης Κ. Φιλίππου, MD, PhD
Γενικός Χειρουργός – Επ. Συν. Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών