Ιατρείο

       • Δημ. Σούτσου 22,
        Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα

                   Τηλέφωνα

       • Τηλ. Ιατρείου: 
        210-7256519

                   d_filippou@hotmail (.) com