Αιμορροΐδες με Laser – Τεχνική Help

Share

Παρουσίαση της τεχνικής θεραπείας των αιμορροΐδων με laser, από τον Δρ. Δημήτρη Φιλίππου, Διευθυντή Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ογκολογίας στην Κλινική Νέο Αθήναιο. Μία αναίμακτη, ανώδυνη και αποτελεσματική τεχνική.