Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος αποτελούν ένα από τα συχνότερα προβλήματα που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης παγκοσμίως. Γίνεται αναφορά στις τεχνικές αντιμετώπισης των κηλών με λαπαροσκοπική τεχνική ή με τοπική αναισθησία.Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Ιωάννα Αλεξίου για το Doctors Channel.