Διδακτικό έργο

Από έδρας διδασκαλία (αρκετά θέματα) στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσιολογίας του Ανθρώπου, στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993-1995).

Διαλέξεις στο κατ’ επιλογήν μάθημα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: Θεωρητική και Πρακτική Σημασία της Θρόμβωσης και της Ινωδόλυσης (1993-1995).

Διδασκαλία του μαθήματος της Αθλητιατρικής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2002).

Διδασκαλία του μαθήματος της Λειτουργικής Ανατομικής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2002).

Διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2002).

Διδασκαλία του μαθήματος της Άσκησης και Χρόνιες Παθήσεις στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2002).

Διδασκαλία θεμάτων Αθλητιατρικήςστους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2002).

Σεμινάρια για τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 1993-1994.
Βασικές αρχές της Ανατομικής του Ανθρώπου, Σεμινάρια Προπονητών Ταε-Κβο-Ντο, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ιούνιος 2002.
Αρχές Αθλητιατρικής και Πρώτες Βοήθειες, Σεμινάρια Προπονητών Ταε-Κβο-Ντο, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ιούνιος 2002.

Θεωρητική διδασκαλία και φροντιστηριακές ασκήσεις, ΚΕΚ Ε210, Γ’ΠΕΣΥΠ, Τζάνειο 2005.
Θεωρητική διδασκαλία και φροντιστηριακές ασκήσεις, ΚΕΚ Ε203, Γ’ ΠΕΣΥΠ, Τζάνειο 2005.

Ανατομία-Φυσιολογία, Νοσηλευτική Αθήνας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005-2006).

Θεωρητική διδασκαλία και φροντιστηριακές ασκήσεις, ΚΕΚ Υ05-Υ.02-02/Ε065, Α’ ΠΕΣΥΠ, Ιπποκράτειο 2005.
Θεωρητική διδασκαλία και φροντιστηριακές ασκήσεις, ΚΕΚ Y05-Y.02-02/E017, Α’ ΠΕΣΥΠ, ΚΑΤ 2005.

Σύμφωνα με τιε κείμενες διατάξεις (ΠΔ 407/80) πρόσληψη από το 1ο Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ως Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως επισκέπτης επίκουρος καθηγητής για το γνωστικό αντικείμενο Ανατομία-Ιστολογία-Εμβρυολογία.

Νοσολογία ΙΙ,Θεωρητική διδασκαλία του μαθήματος, ΙΕΚ Βάρης (Α΄Εξάμηνο 2006-2007).
Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, Θεωρητική διδασκαλία του μαθήματος, ΙΕΚ Αργυρούπολης (Α΄ Εξάμηνο 2006-2007).
Μικροβιολογία-Υγιεινή, Θεωρητική διδασκαλία του μαθήματος, ΙΕΚ Περιστερίου (Α΄ Εξάμηνο 2006-2007).
Πρώτες Βοήθειες, Θεωρητική διδασκαλία του μαθήματος, ΙΕΚ Περιστερίου (Α΄ Εξάμηνο 2006-2007).

Περιγραφική Ανατομική Ι και ΙΙ, ως Επίκουρος Καθηγητής στους δευτεροετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2017)
Ανατομία του Ανθρώπου Ι και ΙΙ, ως Επίκουρος Καθηγητής στους πρωτοετείς φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2018).

Ανατομία, ως Επίκουρος Καθηγητής στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2018).

Χειρουργική Ανατομία ως Επίκουρος Καθηγητής στο ομώνυμο ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2017)

Χειρουργική Ανατομία ως Επίκουρος Καθηγητής στο ομώνυμο ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (από το 2019)