Ετικέτα: συνδρομο κοιλιακών προσαγωγών

Κήλη των Αθλητών ή Σύνδρομο Κοιλιακών Προσαγωγών

Τί είναι η κήλη των αθλητών; Οι βουβωνοκήλες είναι οι κήλες που αναπτύσσονται στη βουβωνική περιοχή και αποτελούν το 75-85% του συνόλου των κηλών. Η πιθανότητα ανάπτυξης βουβωνοκήλης ενός άνδρα κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι 27%, ενώ μίας γυναίκας περίπου 3%.Οι βουβωνοκήλες […]
Read More