καρκίνος σιγμοειδούς

colonscopy 1

06 Δεκ: Καρκίνος Παχέος Εντέρου και Ορθού. Ακτινολογικός και ενδοσκοπικός έλεγχος

Οι ακτινολογικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένου του βαριούχου υποκλυσμού και της αξονικής κολονοσκόπησης, είναι πιο ευαίσθητες για την αναγνώριση κακοηθών και προκαρκινικών…