Θεραπεία Συριγγίου Κολοβώματος Κάτω Ακρου με Λέιζερ

Περιγραφή

Θεραπεία συριγγίου που δημιουργήθηκε σε κολόβωμα κάτω άκρου μετά από ακρωτηριασμό, με λέιζερ, από τον Διευθυντή χειρουργό Δημήτριο Κ. Φιλίππου. Η θεραπεία εφαρμόστηκε από όσο γνωρίζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με επιτυχία.