Λαπαροσκοπική Κολεκτομή

Share

Το παχύ έντερο είναι το τελικό τμήμα του πεπτικού σωλήνα. Έχει μήκος περίπου 1.5 μέτρα και εκτείνεται από το ειλεό (τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου) μέχρι τον πρωκτό.
Στο παχύ έντερο επιτελείται η απορρόφηση του νερού και αποθηκεύονται προσωρινά τα υπολείμματα της τροφής μέχρις ότου αποβληθούν από τον οργανισμό. Διακρίνεται στο δεξιό κόλο, το εγκάρσιο, το κατιόν, το σιγμοειδές και το ορθό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναπτύσσονται παθήσεις οι οποίες μπορεί να χρειαστούν χειρουργική αντιμετώπιση. Οι συνηθέστερες παθήσεις του παχέος εντέρου που απαιτούν επεμβατική αντιμετώπιση είναι ο καρκίνος, η πολυποδίαση, η αιμορραγία, η απόφραξη, η εκκολπωματίτιδα, η συστροφή, η πρόπτωση, η ελκώδης κολίτιδα και κάποιες άλλες σπανιότερα. Στις περιπτώσεις αυτές διενεργείται Λαπαροσκοπική κολεκτομή , αφαίρεση δηλαδή τμήματος ή όλου του παχέος εντέρου.

kolektomiΟι συνηθέστερες επεμβάσεις είναι η δεξιά ημικολεκτομή, η αριστερή ημικολεκτομή, η σιγμοειδεκτομή, η χαμηλή πρόσθια εκτομή και η κοιλιοπεριναϊκή εκτομή. Το είδος της επέμβασης καθορίζεται από τη φύση του προβλήματος και την κατάσταση του ασθενούς. Στόχος του χειρουργού πρέπει να είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος, η ογκολογική και ριζική του αντιμετώπιση σε περιπτώσεις κακοήθειας και φυσικά η κατά το δυνατό αποφυγή διενέργειας μόνιμης κολοστομίας (παρά φύσιν έδρας).

Παραδοσιακά, οι επεμβάσεις στο παχύ έντερο διενεργούνταν ανοικτά, δηλαδή με τομή. Η μεγάλη πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας κατάστησε δυνατή πλέον την διενέργεια των επεμβάσεων αυτών λαπαροσκοπικά, δηλαδή μέσα από πολύ μικρές τομές με τη χρήση κάμερας και ειδικών εργαλείων.

 

Λαπαροσκοπική κολεκτομή  – Πλεονεκτήματα

3kolektomiΤα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κολεκτομής είναι τα γενικά των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων δηλαδή η μικρότερη διάρκεια της νοσηλείας, η ταχύτερη ανάρρωση, η μείωση του πόνου μετεγχειρητικά στα σημεία των τομών, η ταχύτερη αποκατάσταση της φυσιολογικής διατροφής, η ταχύτερη επιστροφή στην εργασία και τις καθημερινές δραστηριότητες και φυσικά το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου διενεργείται μέσα από 3 έως 5 μικρές οπές στο τοίχωμα της κοιλίας από τις οποίες εισάγονται τα εργαλεία με τα οποία πραγματοποιείται η επέμβαση. Τα ειδικά εργαλεία είναι το λαπαροσκόπιο (η camera), λαβίδες, ειδικά μακριά ψαλίδια, ψαλίδι υπερήχων για διατομή των ιστών, απολίνωση των μικρών αγγείων και αιμόσταση και εργαλείο απολίνωσης.

 

laparoskopiki kolektomi

 

Η επέμβαση πραγματοποιείται όπως και στην ανοικτή κολεκτομή. Αναγνωρίζεται η πάσχουσα περιοχή, απολινώνονται τα αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες, φλέβες) και στη συνέχεια διατέμνεται το τμήμα του εντέρου που χρειάζεται μαζί με τους λεμφαδένες και απομακρύνεται από την κοιλιά. Συνήθως η αφαίρεση του από την κοιλία γίνεται μετά από διάνοιξη μιας εκ των τομών ώστε να καταστεί δυνατή η έξοδός του. Τα υγιή εναπομείναντα τμήματα του εντέρου συρράπτονται ώστε να αποκατασταθεί η συνέχεια του πεπτικού σωλήνα.

 

Σε ένα μικρό ποσοστό περίπου 5%, η επέμβαση δε μπορεί να ολοκληρωθεί λαπαροσκοπικά για διαφόρους λόγους. Στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται με την κλασσική ανοικτή τεχνική.

 

Λαπαροσκοπική κολεκτομή  - ΠλεονεκτήματαΕιδικά όμως στις περιπτώσεις της λαπαροσκοπικής του παχέος εντέρου υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που πρέπει να αναφέρουμε. Λαπαροσκοπικά η επέμβαση διενεργείται με μεγαλύτερη ασφάλεια διότι λόγω της μεγέθυνσης που προσφέρει η κάμερα καθίσταται ευκολότερη η αναγνώριση των ιστών και των παρακείμενων οργάνων και οι κινήσεις πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Έτσι η πιθανότητα αιμορραγίας είναι μικρότερη όπως απέδειξε και η μελέτη COST (Clinical Outcomes of Surgical Therapy), που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων νοσοκομείων στις ΗΠΑ το 2004. Επίσης είναι ευχερέστερη η αναγνώριση και διατήρηση των νευρικών σχηματισμών της πυέλου, βλάβη των οποίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη σεξουαλική ζωή των ασθενών.

 

 

Παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο θα αναμενόταν. Οι κύριοι παράγοντες που συντελούν σ’ αυτό είναι η πλημμελής ενημέρωση ασθενών αλλά και επιστημόνων υγείας για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, η ανάγκη οργανωμένης μονάδας με ειδικά εκπαιδευμένους χειρουργούς και τέλος το υψηλό κόστος της μεθόδου.

 

 

Το βίντεο προέρχεται από την http://www.amerra.com In this patient education video for Colorectal Surgical Associates in Houston, Texas, learn more about CSA’s laparoscopic surgical procedure to remove colorectal cancer. Colorectal cancer is the second leading cause of cancer death in the United States.