Αφαίρεση θηλωμάτων με ραδιοσυχνότητα

Share

Αφαίρεση θηλωμάτων με ραδιοσυχνότητα (RF). Νέα Τεχνική η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς καν τοπική αναισθησία στο ιατρείο με τη χρήση ειδικού gel.